Jobb för SvA-lärare – lärare i svenska som andraspråk

Jobb för SvA-lärare – lärare i svenska som andraspråk

Jobb för SvA-lärare - lärare i svenska som andraspråk

Söker du jobb för SvA-lärare – lärare i svenska som andraspråk?

I djungeln av jobbsajter och platsannonser i allt från sociala medier till renodlade jobbkanaler och appar är det svårt att hitta jobb för SvA-lärare – lärare i svenska som andraspråk. Därför samlar vi de viktigaste och mest seriösa jobben på vår kanal. Vi vet också att jobbsökande kan vara tidskrävande. Därför erbjuder vi jobbmatchning, där du själv kan bevaka intressanta tjänster som kommer till dig när de är vakanta. Du kan bevaka jobb SvA-lärare – jobb för lärare i svenska som andraspråk i hela landet via vår tjänst. Vi har lång erfarenhet av rekryteringar för SvA-lärare och har jobbat med alla kommuner i landet samt de flesta stora privata skolaktörerna.

Förbättra din lön som SvA-lärare

Bristen på SvA-lärare – lärare i svenska som andraspråk gör dig attraktiv och således hamnar du i ett bra förhandlingsläge när lön ska diskuteras. Ett grundtips är att byta jobb, gärna till någon av storstäderna då lönerna generellt är bättre där än på landsbygden eller i mindre städer. Motivera varför du är värd en högre lön. Kan det vara din erfarenhet, din kompetens, eller ditt höga engagemang som är värdefullt i ditt personliga varumärke?

Bemanningsföretag eller ej, det är frågan

Du har säkert fått jobberbjudanden från diverse bemanningsföretag, och kanske rent av hoppat på ett erbjudande en kortare eller längre period. Det finns både för- och nackdelar med båda delar. Vi tar upp några exempel nedan.

Jobba som SvA-lärare på bemanningsföretag
+ Bättre ersättning
+ Ofta flexibelt schema på dina villkor
+ Kan innebära frekvent nya intryck från nya arbetsplatser
– Kan vara svårare att fördjupa relationen till eleverna
– Kan innebära en del resor (passar inte alla)
– Svårare att fördjupa relationer till kollegor och ledning

Fast anställd SvA-lärare
+ Tryggt och säkert
+ Ofta mer långvarig relation till elever
+ Lättare att klättra i organisationen
+ Bättre möjlighet att stärka relationer till kollegor
– Sämre ersättning
– Du är ”låst” till ett fast schema

Letar du lediga jobb för SvA-lärare – lärare i svenska som andraspråk?

» Hitta lediga tjänster här

Vill du göra ett karriärbyte?
Vi tillhör ett stort nätverk av nischade jobbkanaler. Söker du jobb för lärare, rektorer, fritidspedagoger, elevassistenter och skolpersonal. Du hittar även jobb för förskollärare, förskolechefer och barnskötare på vår nischade kanal, Förskolerekrytering.se. Hitta lediga jobb för ingenjörer, byggtekniker, projektledare, elektriker och övriga tekniktjänster på vår nischade kanal, teknikrekrytering.se.
På Sjukvårdsrekrytering hittar du jobb läkare – jobb för läkare i hela Sverigejobb sjuksköterska – jobb för för sjuksköterskor i hela Sverige och jobb socialsekreterare – jobb för socialsekreterare i hela Sverige. Hitta i stället jobb Ma/NO-lärare, jobb specialpedagog – jobb för specialpedagoger i hela landet, eller jobba som mark- och exploateringsingenjör, planarkitekt, VVS-montörpsykologtekniker

Rulla till toppen