Lärare i fritidshem / fritidspedagog till Blidsberg skola

Ulricehamns kommun
Publicerad
2020/06/17
Placering
Ulricehamn, Sweden
Kategori
Typ av jobb

Beskrivning

Lärare i fritidshem / fritidspedagog till Blidsberg skola

Arbetsplatsen
Ulricehamns kommun är inne i en fortsatt tillväxtfas. På bara några år har vi gått från liten till större, utan att tappa vår identitet. I nära samarbete med medarbetare och invånare gör vi mesta möjliga samhällsnytta. För kommunen som arbetsgivare innebär det en unik bredd i uppdragen med goda möjligheter till utveckling för dig som anställd. Vill du vara med och skapa framtiden med oss?

Blidsbergs skolområde består av skolor och fritidshem i Blidsberg samt Dalum. Skolan och biblioteket i Blidsberg invigdes hösten 2002 och hos oss går det idag ca 100 elever från förskoleklass till år 6.
Skolans och fritidshemmets arbete kännetecknas av ömsesidig respekt och konstruktivt samarbete. Undervisningen i fritidshemmet ska stimulera elevens utveckling och visa betydelsen av en meningsfull fritid. Fritidshemmets arbete ska planeras, genomföras och utvärderas så att alla elever ständigt utmanas och inspireras till nya upptäckter.
I undervisningen ska varje elev erbjudas en variation av arbetssätt, uttrycksformer och lärmiljöer som integrerar omsorg och lärande.
Vi söker nu en lärare eller fritidspedagog till vår verksamhet på Blidsbergs fritidshem.
Välkommen med din ansökan!

Arbetsuppgifter
Som medarbetare i fritidshemmet arbetar du:
- situationsstyrt, upplevelsebaserat och grupporienterat.
- du utgår från elevernas behov, intressen och initiativ.
- du bedriver undervisning som syftar till att främja elevernas fantasi och förmåga att lära tillsammans med andra genom lek, rörelse och skapande genom estetiska uttrycksformer samt med utforskande och praktiska arbetssätt.

I ditt uppdrag och undervisning möjliggör du:
- att eleverna ges möjlighet att utveckla goda kamratrelationer samt känna tillhörighet och trygghet i elevgruppen,
- att eleverna ges möjlighet att utveckla och pröva identiteter och uppfattningar i möte och samspel med andra.
- att undervisningen tar tillvara olikheter och mångfald och på så sätt ge eleverna möjlighet att fördjupa sin förståelse för olika sätt att tänka och vara.

Kvalifikationer
Du är utbildad fritidspedagog eller grundlärare inom fritidshem.
Du har god förmåga att organisera verksamheten och verkar för en god kvalitet på fritidshemmet. Du är väl förtrogen med våra styrdokument och känner dig trygg i din yrkesroll.

Som pedagog har du förståelse för att eleven utvecklar och lär under hela dagen och utmanar lärandet hos varje elev utifrån ålder, mognad, behov och intressen. Du tar ansvar för att fritidshemmet förebygger fysisk ohälsa hos eleverna genom skapande, rörelse, lek, rekreation och vila, och tillsammans med elever, vårdnadshavare, kollegor och rektor arbetar du för att möta varje elev i sin utveckling.

Du bör ha lätt för att samarbeta med kollegor och knyta kontakter både hos barn och vuxna. Du visar engagemang i ditt arbete och samarbetar med kollegor i aktuella frågor, elevhälsofrågor samt kring ansvar för arbetsuppgifter utöver undervisning utifrån ett problemlösande förhållningssätt.
Som person är du lugn, trygg och utåtriktad. Du har förmågan att skapa en kreativ arbetsmiljö som uppmuntrar till motivation och lärande med utgångspunkt i läroplanen. Du agerar utifrån skolans mål och policy och lägger stor vikt vid kollegial samverkan. Givetvis har du en förmåga att se möjligheter och lösningar och är inte rädd för att komma med egna idéer.
Du kommunicerar med kollegor, elever och föräldrar på ett sätt som bygger på goda relationer.

Anställningsvillkor
Anställningsform: Tillsvidareanställning
Omfattning: Heltid
Varaktighet: Tillsvidare
Tillträde: 2020-08-10
Antal platser: 1

Andra uppgifter
Vi ser gärna att du bifogar examensbevis och legitimation i din ansökan.
Tjänsten är en semestertjänst.

Krav på registerutdrag vid erbjudande av anställning inom förskolan, förskoleklassen, fritidshemmet, grundskolan, grundsärskolan samt annan pedagogisk verksamhet enligt skollagen (2010:800, kap 2 §§ 31-33).

Anställning sker under förutsättning att erforderliga beslut fattas.

Vi undanbeder oss kontakt med annonsörer och bemanningsföretag under rekryteringen.

Vänligen observera att enligt offentlighetsprincipen är ansökningshandlingar allmänna offentliga handlingar som lämnas ut på begäran.

Ansökan
Arbetsgivarens referensnummer: A962227
Märk din ansökan med "Skolrekrytering".

Ansök här i samarbete med OffentligaJobb

Upplysningar
Magdalena Klippinge
Rektor
0766-435534

Facklig företrädare nås via kommunens växel
0321-595000

Ansök online
Drop files here browse files ...
Captcha

Liknande platsannonser

Lärare i fritidshem / fritidspedagog till Blidsberg skola
Rulla till toppen
Are you sure you want to delete this file?
/