Musikpedagog

Enköpings Kommun
Publicerad
2019/11/18
Placering
Enköping, Sweden
Kategori
Typ av jobb

Beskrivning

Enköpings kommun är arbetsplatsen för dig som vill vara med och skapa det långsiktigt goda samhället. Här får du möjlighet till personlig utveckling samtidigt som du får chansen att göra verklig skillnad för alla som lever och verkar i Enköping. Vi förutsätter att du är kompetent, vetgirig och redo att axla ett stort ansvar. Vilka goda idéer vill du vara med och förverkliga?

Vill du veta mer om oss som arbetsgivare? Titta in på vår jobbsida: https://jobb.enkoping.se

Inom utbildningsförvaltningen erbjuder vi invånarna pedagogisk omsorg, förskola, grundskola, gymnasium och vuxenutbildning av hög kvalitet. Som anställd inom verksamheten får du möjlighet att arbeta och utvecklas i en stimulerande miljö med livslångt lärande som målsättning. Om det är en inställning som passar dig, är du välkommen att söka!

Hummelstaskolan är en F-6 skola belägen ca 8 km väster om Enköping. Eleverna bor i närområdet samt på landsbygden runt Hummelsta. I närmiljön finns stora grönområden med skog och åkrar. Runt skolan finns en väl tilltagen skolgård med fotbollsplan, löparbana, längdhoppningsgrop, klätterställning, motorikbanor, gungor och stora grönytor.
Skolan har tillgång till två idrottshallar, en normalstor gymnastiksal och en stor idrottshall, vilket ger många fördelar och möjligheter till aktivitet och rörelse. I närheten av skolan finns också Borgvallens idrottsplats. Skolan har under de senaste 5 åren haft ett projekt MEIH i ett samarbetet med Karolinska institutet vilket innebär att alla elever har rörelse dagligen i ledning av en aktivitetsledare.

Skolan leds av en rektor och biträdande rektor och är organiserad i två arbetslag F-3, 4-6 samt Fritids. Medarbetare på fritidshemmet utgör ett eget arbetslag som deltar i F-3 och 4-6 vid behov. F-3 och 4-6 leds av arbetslagsledare och Fritids av bitr. rektor. Antalet elever är 235. Antalet medarbetare är 33. Lärare undervisar i de ämnen de har behörighet. Samtliga pedagoger är legitimerade. Vi arbetar med Ipads i F-3 och CromeBooks (en mot en) i 4-6.

Skolan har en väl organiserad elevhälsan med ett nära samarbetet med övriga pedagoger. Elevhälogången är tydlig och är väl förankrad i verksamheten. Specialpedagogerna ingår i skolans elevhälsa som i övrigt består av speciallärare, skolsköterska, psykolog, kurator. I skolan finns tre förstelärare som, förutom sina ordinarie uppdrag som lärare, tillsammans med rektor arbetar med utvecklingsfrågor. Likabehandlingsgruppen arbetar främjande och förebyggande och vid akuta händelser.

Arbetsuppgifter
Du planerar, genomför och utvärderar din undervisning utifrån styrdokumenten.

I arbetsuppgifterna ingår det att bedöma och dokumentera elevernas kunskapsutveckling i vårt digitala system. Läroplanens kapitel 1 och 2 ska vara väl synlig i din undervisning. I arbetsuppgifterna ingår även kontakt med vårdnadshavare och berörda myndigheter.

- Du arbetar utifrån tillgänglig lärmiljö och känner till differentierad undervisning.
- Du arbetar behovsanpassat, lösningsfokuserat och formativt.
- Du deltar och tar en aktiv roll i arbetslaget samt utvecklar verksamheten tillsammans med skolans övriga personal
- Du tar initiativ, sätter igång aktiviteter och uppnår resultat.Du arbetar mot mål och fokuserar på resultat.
- Du har god samarbetsförmåga och arbetar bra tillsammans med andra människor. Du har förmåga att lyssna, kommunicera och lösa eventuella konflikter på ett konstruktivt sätt.
- Du har en god pedagogisk insikt, förståelse för hur människan tar till sig kunskap och människors olika förutsättningar

Vi arbetar i arbetslag och kollegialt, vilket innebär att vi tar del av varandra kompetenser, är nyfiken på nya utmaningar som verksamhet och som du som pedagog kan ställas inför.

Kvalifikationer
Ämnesbehörig och legitimerad pedagog i musik åk F-6

Anställningens omfattning
Tillträde: 2020-01-06
60 %, tillsvidare.

Ansökan
Välkommen med ansökan via "Ansök Online"-knappen nedan. Märk ansökan med Skolrekrytering.
Vänligen ansök snarast då rekryteringen sker löpande.

Övrigt
Personuppgiftsansvariga nämnder för rekryteringen är kommunstyrelsen och rekryterande nämnd. Din ansökan sparas i 2 år. Om du blir anställd sparas din ansökan i din personakt. Dina personuppgifter kan komma att överföras till ett eventuellt anställningsavtal. Rättslig grund för att ta in dina personuppgifter är intresseavvägning. Ansökningarna hanteras av en extern leverantör. Om du anställs får du mer information om vad som gäller för dina personuppgifter i din anställning. Vill du veta mer om hur Enköpings kommun generellt sett hanterar personuppgifter och vilka rättigheter du har kan du läsa mer på enkoping.se/personuppgifter.

Dina ansökningshandlingar omfattas av offentlighetsprincipen och kan därför komma att lämnas ut som allmän handling efter en sekretessprövning.

Vi undanber oss alla erbjudanden om annonserings- och rekryteringshjälp i samband med denna annons.

Kontaktpersoner
Eija Svedin, rektor 0171-627051 eija.svedin@enkoping.se
Isabelle Tallberg, biträdande rektor 0171- 62 70 68 isabelle.tallberg@enkoping.se

Ansök online
Drop files here browse files ...
Captcha
Musikpedagog
Gå till toppen
Are you sure you want to delete this file?
/