Er du vår nye fagleder?

Rælingen kommune
  Publicerad
  2024/01/17
  Placering
  Fjerdingby, Norway
  Kategori
  Typ av jobb

  Beskrivning

  Stillingen innebærer i hovedsak veiledning og rådgivning i komplekse saker, fokus på fag og kompetanseheving, saksbehandling, koordinering og ivaretagelse av tjenesteforløp. Stillingen har ikke økonomi og personalansvar.Du vil oppleve at du lærer noe nytt hver dag og at ingen dag er lik. Du vil være en viktig del av en større helhet, og opparbeider deg god systemisk innsikt. Du vil samarbeide med aktører i kommunens tjenester og i spesialisthelsetjenesten. Hos oss vil du være i et godt faglig miljø med rom for drøfting, og med kollegaer som bistår og støtter hverandre.Arbeidsoppgaver

  Som fagleder skal du sammen med avdelingsleder sørge for daglig drift av avdelingen, og ta aktivt del i felles synlig og tydelig ledelse. Du har et faglig ansvar for avdelingen sammen med avdelingsleder. Stillingen skal sikre at saksbehandlerne i avdelingen får nødvendig opplæring, veiledning og oppfølging, både individuelt og i gruppe. Du har blant annet ansvar for fagmøter ukentlig. Du skal også delta i møter hvor det er behov for lederstøtte.Stillingen skal ha faokus på fagutvikling, lovverk og lovendringer, rutiner, og ha oversikt over saker i avdelingen. Sammen med avdelingsleder skal du kontinuerlig vurdere behovet for kompetanseheving. Du styrer i stor grad din egen arbeidshverdag, men er samtidig styrt av faste møtepunkt, faste arbeidsoppgaver og å gi støtte i pågående pasientforløp som må håndteres. En del av stillingen vil innebære saksbehandling av søknader om helse- og omsorgstjenester og bolig. Dette vil også gi deg god oversikt over saker, fagområder og rutiner i avdelingen.Sammen med avdelingsleder ansvar for daglig drift av avdelingen

  • Faglig anvar for avdelingen sammen med avdelingsleder
  • Ha oversikt over lovverk og lovendringer
  • Kontinuerlig vurdere behovet for kompetanseheving
  • Gi veileding, oppfølging  og støtte til saksbehandlerne både individuelt og i gruppe.
  • Bidra i komplekse saker.
  • Delta i møter der det er behov for lederstøtte.
  • Saksbehandle søknader om helse- og omsorgstjenester og bolig
  • Bidra til ressursorientert saksbehandling
  • Utarbeide og revidere rutiner og prosedyrer ved behov, i samarbeid med avdelingsleder
  • Rapportering
  • Stedfortreder ved avdelingsleders fravær

  Kvalifikasjoner

  Det er krav om at du har relevant utdanning på bachelor eller masternivå og det er krav om formell juridisk kompetanse.Det er også ønskelig at du har erfaring innenfor ledelse, saksbehandling, veiledning og kommunal tjenesteproduksjon (helse og omsorgstjenester), og det er i tillegg viktig at du har god skriftlig og muntlig formuleringsevne på norsk.For at din søknad skal bli tatt i betraktning ber vi deg legge ved dokumentasjon på din utdannelse og arbeidserfaring, i form av vitnemål og tjenestebevis/arbeidsattester.

  Personlige egenskaper vi ser etter

  Handlekraftig: Du er selvgående og trygg med evne til å ta initiativ, planlegge og lede prosesserRespektfull og ansvarlig: Du er lydhør og fleksibel, og jobber strukturert og selvstendigRedelig: Du er en god representant i dialogen internt og eksternt

  Tilpasningsdyktig: Du er fleksibel, har evne til å prioritere, og trives med utfordrende oppgaver og en hektisk arbeidshverdag

  Kommuniserende: Du er tydelig både muntlig og skriftlig og innbyr til dialog. Du samarbeider godt med alle typer mennesker

  Inspirerende: Du er kompetent, løsningsorientert, positiv, og med godt humør

  Helhetstenkende: Du evner å se helse- og omsorgstjenestenes bidrag til forbedring av Rælingen som kommune

  Vi tilbyr

  Hos oss vil du være i et godt faglig miljø med rom for drøfting, og med kollegaer som bistår og støtter hverandre. Det er kort vei med bil og buss både til Oslo og Lillestrøm, og vi har gratis parkering.Rælingen kommune har gode pensjons- og forsikringsordninger, blant annet fritidsforsikring. Vi har også et velfungerende bedriftsidrettslag som arrangerer turer, kurs, treninger og konkurranser. Hver sommer arrangeres det sommerfest for alle ansatte i kommunen.Om arbeidsgiveren

  Rælingen kommune har ca. 19 500 innbyggere og ligger sentralt i Viken fylke med kort vei til Lillestrøm, Oslo og Gardermoen. Du vil møte en moderne og utviklingsorientert kommune med nærhet til både det urbane og det landlige.

  Kommunen er i sterk vekst, og et sentrumsområde på Fjerdingby med boliger, forretninger, helse- og kulturtjenester og nye Fjerdingby skole er i ferd med å ferdigstilles. I tillegg utvikles Marikollen idrettspark med nye skiløyper, alpinbakker, hoppbakker og friområder sammen med eksisterende fotballbaner og idrettshall.

  Rælingen kommune ser mangfold som en styrke, og vi oppfordrer derfor alle som er kvalifiserte til å søke på ledige stillinger hos oss, uavhengig av alder, kjønn, funksjonsevne, seksuell orientering, nasjonal eller etnisk bakgrunn. Vi tilpasser arbeidsplassen om du har behov for det.

  Ansök online
  Drop files here browse files ...
  Captcha

  Liknande platsannonser

  Er du vår nye fagleder?
  Rulla till toppen
  Are you sure you want to delete this file?
  /