Rektor

Stockholms stad
Publicerad
2023/10/25
Placering
Stockholm, Sweden
Kategori
Typ av jobb

Beskrivning

Stockholm utvecklas och förändras för framtiden. Våra ambitioner är höga. Nu söker vi dig som vill vara med och forma morgondagens Stockholm.

Det här kommer du till
Vi som arbetar i Stockholms stad bidrar till att forma ett hållbart Stockholm där alla kan växa. Vi utgår från stockholmarnas behov och våra verksamheter bidrar till bättre förutsättningar för att leva, bo och verka i Stockholm. Oavsett vilken del av staden vi arbetar i känner vi stolthet och engagemang för vårt arbete. I takt med att Stockholm växer förändras även vårt uppdrag. Detta kräver att vi ständigt arbetar för att utveckla verksamheten och vår kompetens. Som rektor är du delaktig i att utveckla Stockholm till en stad där barn och ungdomar, utifrån sina förutsättningar, utvecklar goda kunskaper och förmågor för vidare studier och ett meningsfullt arbetsliv. Du kommer att få många kontaktytor såväl externt som internt och det finns stora utvecklingsmöjligheter för dig. Som rektor i Stockholms stad står du aldrig ensam, du har tillgång till ett omfattande stöd inom organisationen.

 

Läs mer om möjligheterna för dig som rektor i Stockholms stad på Pedagog Stockholm.

 

Ditt uppdrag
Ditt grunduppdrag är att leda skolans personal och samordna det pedagogiska arbetet. Du ansvarar för att planera, följa upp, utvärdera och utveckla utbild­ningen i förhållande till nationella mål. Vidare ansvarar du för att kvalitets- och skolutvecklingsarbete bedrivs systematiskt för att nå en hög måluppfyllelse. Du har också i uppdrag att driva skolans elevhälsoarbete utifrån skollagens krav och Skolverkets allmänna råd med syfte att främja elevernas bästa möjliga utveckling. Du beslutar om skolans inre organisation på ett effektivt sätt och fördelar resurser efter elevernas olika förutsättningar och behov. I din roll som rektor har du har ekonomiskt ansvar för skolan samt ansvar för att internkontroll och myndighetsutövning fungerar.

Utöver grunduppdraget kommer du att ansvara för att planera och organisera.
Skolans prioriterade utvecklingsområden är elevhälsan, betyg- och bedömning och digitalisering. Som chef i Stockholms stad formulerar du tydliga mål, skapar möjligheter till lärande samt arbetar aktivt för delaktighet, en god arbetsmiljö, jämställdhet och mångfald.

Ditt ledarskap
Vi söker en rektor som tar hänsyn till det större perspektivet och ser till hela verksamhetens bästa i agerande och beslut. Du arbetar mot mål och fokuserar på resultat samt arbetar bra med andra människor och lyssnar, kommunicerar samt löser konflikter på ett konstruktivt sätt. Som rektor är du proaktiv och drivande i utvecklingsarbetet. Du främjar nytänkande och mångfald samt engagerar och arbetar aktivt med konstruktiv återkoppling samt utvecklar det egna ledarskapet. Vi söker dig som kommunicerar på ett tydligt sätt och säkerställer att budskap når fram samt att förväntningarna är klara för alla berörda parter. Du visar omdöme vid uttalande, agerande och beslut samt väger samman komplex information och olika typer av hänsynstaganden och utifrån det gör korrekta avvägningar och prioriteringar. Du är engagerad och tydlig i både enskilda möten och i större sammanhang och har god förmåga att få med dig andra. Som ledare visar du tillit och förtroende för medarbetarna samt delegerar ansvar och beslutanderätt i hela organisationen. Vi söker en rektor som har ett salutogent förhållningssätt och bygger tillit och trygghet i organisationen. Du är trygg i ditt ledarskap och har förmågan att få hela organisationen att växa.

Utbildning
Du har en lärarexamen och har genomfört Rektorsprogrammet. Meriterande är om du genomgått en ledningsgruppsutveckling.

Erfarenhet
Du har flerårig skolledarerfarenhet och har lett framgångsrikt elevhälsoarbete. Meriterande är erfarenhet från kommunal verksamhet samt av att leda skola i olika socioekonomiska kontexter.

Kunskap
Du är väl förtrogen med Lgr 22 och skolans regelverk innefattande avtal och facklig samverkan inom skolans organisation samt de lagar och riktlinjer som styr skolans elevhälsoarbete. Du har god insyn i hela skolans organisation och kunskap om att leda en skola på vetenskaplig grund och är väl förtrogen med systematiskt kvalitets- och arbetsmiljöarbete. Du är väl förtrogen med elevnära skolforskning och har kunskap om digitala verktyg samt informationsteknologi.

Tjänsten är en tillsvidareanställning som rektor i Stockholms stad.

 

Välkommen med din ansökan!

Stockholms stad arbetar med kompetensbaserad rekrytering som syftar till att se till varje persons kompetens och därmed motverka diskriminering.

Anställningsform Tillsvidareanställning
Anställningens omfattning Heltid
Tillträde Tillträde enligt överenskommelse
Antal lediga befattningar 1
Sysselsättningsgrad 100%
Ort Stockholm
Län Stockholms län
Land Sverige
Referensnummer 2023/6111

Facklig företrädare

Kjell Sjöberg, Sveriges Skolledare, 076-8252583
Britt-Marie Selin, Sveriges Lärare, 076-1215706
David Gustafsson, Sveriges Lärare, 076-1233550

 

Ansök online
Drop files here browse files ...
Captcha

Liknande platsannonser

Rektor
Rulla till toppen
Are you sure you want to delete this file?
/