Lara Bawa

Specialpedagog
Specialpedagog
  • Stockholm, Sweden
  • 2023/11/13

Hej!

Mitt namn är Lara Bawa och är en snart färdigutbildad specialpedagog.

Efter att först ha avslutat min förskollärarutbildning vid Stockholms universitet har jag arbetat 5 år som förskollärare. Jag har under dessa år fått möjligheten att arbeta med att utforma metoder för hur man kan anpassa undervisningen med målsättningen att inkludera alla barn i verksamheten. Detta arbete har gett mig en värdefull inblick i vikten av att skapa tillgängliga lärmiljöer, vilket endast uppnå när de hinder som finns identifieras och undanröjs så att alla kan delta.

Jag söker just nu en arbetsplats där utgångspunkten är individens behov. Arbetsplatsens kärna och fokus ska ligga i att alla under sin studietid har fått möjlighet att växa både kunskapsmässigt, socialt och som människa. För mig innebär likvärdig utbildning att utbildning inte kan vara utformad på samma sätt för alla. Vi är alla olika och måste få rätt förutsättningar utifrån våra egna förmågor. Med lyhördhet, respekt och ödmjukhet kan man hjälpa individer att hitta sitt sätt att nå så långt som möjligt i sin personliga utveckling. Att de samtidigt utvecklar en god självkänsla och en tro på sig själva är otroligt viktigt för att de ska vilja fortsätta till vidare studier.

Det som är viktigt för mig i min yrkesroll som specialpedagog är att alltid sätta eleverna och deras behov i centrum samt att vara noga med mitt förhållningssätt gentemot elever/lärare. Jag tänker att mitt uppdrag som just specialpedagog ställer krav på mig att vara tydlig i all kommunikation, kunna vägleda när kollegor/elever behöver handledning kring sådant som känns svårt i undervisningen samt arbeta för att hitta lösningar tillsammans med dem.

Lite kort om min bakgrund:

Gick ut gymnasiet 2014, samhällsvetenskaplig linje. Började strax därefter på förskollärarprogrammet vid Stockholms universitet, och tog examen februari 2018. Blev sedan anställd vid Husby förskolor och arbetade där under perioden feb. 2018- jul. 2020. Sedan började jag i Östra Tensta där jag har min nuvarande anställning (här började jag min anställning i aug. 2020). Jag påbörjade även en specialpedagogutbildning vid Stockholms universitet i augusti 2022 och tar examen i januari 2024.

Som person är jag är trygg i mig själv, har förmåga att vara lyhörd och kan skapa en god undervisningsmiljö för de individer jag ska vägleda och stötta. Jag är initiativtagande, bidrar gärna med nya idéer och är inte rädd för att anta nya utmaningar. Under de år jag har arbetat har jag även insett att det man så säkert visste tidigare inte framstår så självklart längre, och det finns många olika sätt att lösa problem som kanske uppstår. Det allra bästa är att försöka se med andras ögon och inte alltid med sina egna.

E-post
Låst
Telefonnummer
Låst

Utbildning

Specialpedagogprogrammet @ Stockholms universitet
aug 2022 — Aktuell

Påbörjades höstterminen 2022.
Specialpedagogprogrammet (90 hp) Stockholms universitet. Tar examen i januari 2024.

Förskollärarprogrammet @ Stockholms universitet
aug 2014 — apr 2018

Förskollärarprogrammet (210 hp) Stockholms universitet, 3.5 år.
Tog examen i april 2018.

Erfarenhet

Förskollärare @ Östra Tensta förskolor
aug 2020 — Aktuell

Anställd som förskollärare hos Östra tensta förskolor.
Jag har det huvudsakliga ansvaret för att bedriva den pedagogiska undervisningen på avdelningen tillsammans med mitt arbetslag. Jag ser till så att undervisningens kvalitet uppfyller målen i läroplanen och kommer alla barn tillhands.

Förskollärare @ Husby förskolor
feb 2018 — jun 2020

Anställd som förskollärare hos Husby förskolor under perioden feb. 2018- jul 2020. Jag hade det huvudsakliga ansvaret för att bedriva den pedagogiska undervisningen på avdelningen tillsammans med mitt arbetslag. Jag såg till så att undervisningens kvalitet uppfylllde målen i läroplanen och kom alla barn tillhands.

Vikarielärare @ Bemannia
aug 2017 — dec 2017

Arbetade som vikarie i förskola och skola. Ansvarade över lektioner på låg-och mellanstadiet i flera skolor samt arbetade i barngrupp på olika förskolor.

Administrativt arbete @ Stockholms stadsmuseum
jun 2013 — jun 2013

Sommarjobb. Huvudsakliga arbetsuppgifter bestod av att överföra information från museets analoga bibliotekskatalog till en databas.

Kontakta kandidat

Logga in eller köpa denna CV.
Beställ
Lara Bawa
Rulla till toppen