Frøya kommune søker Barnevernsleder

Frøya kommune
  Publicerad
  2022/01/21
  Placering
  Frøya, Norway
  Kategori
  Typ av jobb

  Beskrivning

   Frøya kommune -Utlysning Barnevernsleder i virksomheten Familie og helse

  Om oss

  Øyriket mot storhavet

  Frøya er en øykommune på Trøndelagskysten med fastlandsforbindelse gjennom undersjøiske tunneler, og reisetid til Trondheim er ca. 2 timer med bil. Kommunen har i dag ca 5000 innbyggere, og er en kommune i sterk vekst.

  Frøya har et bredt og variert kultur- og idrettstilbud med festivaler og arrangementer på fast-Frøya og ute i øyrekke for både store og små.

  Frøyas natur og kyst gir muligheten for et variert friluftsliv, med opparbeidende turstier og flotte fiskeplasser både fra land og i båt.

  Frøya kommune består av om lag 450 dyktige medarbeidere som legger ned en betydelig innsats for at innbyggerne skal ha en meningsfull og god hverdag. Kommunen kan tilby varierende og spennende oppgaver, dyktige kollegaer og muligheten for faglig utvikling.

  Vi kan med stolthet si at vi er en kommune med KRAFT og MANGFOLD!

  Les mer om Frøya kommune på http://www.froya.kommune.no

   

  Barnevernsleder

  Om stillingen

  100% fast stilling som barnevernsleder.

  Barnevernstjenesten er lagt under virksomheten Familie og Helse, som jobber ut ifra «Familiens Hus» konseptet som er en ideologi, et tankesett og en organisasjonsmodell basert på det kommunale tjenestesystemet. Målsettingen er å gi et samordnet og godt tverrfaglig tjenestetilbud.

  Vår målsetting er at «Familiens Hus» skal fremme trivsel og god helse hos barn, unge og deres familie, samt styrke barn og unges oppvekstsvilkår.                                                                                                                                        Alle tjenester i «Familiens Hus» har en felles faglig oppgave i å være en støtte til enkeltindividet og familien som helhet. Vi vektlegger at det skal være «en dør inn» til våre tjenester, og at fagpersonell skal jobbe i tverrfaglige og fleksible team, som legger til rette for en helhetlige tiltakskjeder basert på brukernes behov.

  Frøya kommune er en distriktskommune, og kan derfor tilby spennende oppgaver som gir deg et helhetsbilde av kommunens tiltakskjede. Du vil se betydningen av tverrfaglig samarbeid, og at dette beriker arbeidshverdagen.

  Arbeidsoppgaver

  • Barnevernleder må være aktiv og synlig i den daglige driften av det barnevernfaglige arbeidet i enheten.
  • Barnevernsleder skal i samarbeid med avdelingsleder sørge for effektiv og forsvarlig drift ved å planlegge, koordinere og bidra til kompetanseutvikling innenfor sitt fagområde.
  • Barnevernsleder er en del av virksomhetens lederteam og skal medvirke til at kommunens overordnede mål blir nådd, og at planer og retningslinjer for virksomheten blir fulgt opp.
  • Barnevernsleder er fast deltaker i kommunens kriseteam.
  • Noe saksbehandling må påberegnes.
  • Barnevernsleder har ansvar for å sikre kontinuerlig kompetanseutvikling på området.

  Kvalifikasjonskrav

  • Høyere relevant utdanning - 3-årig sosialfaglig utdanning, fortrinnsvis barnevernspedagog.
  • Erfaring fra kommunal barneverntjeneste er nødvendig og
  • Annen relevant utdanning/ videreutdanning ift. barn / unge/ familie.
  • Må ha førerkort klasse B.

  Politiattest må fremlegges ved tilsetting.

  Vi tilbyr

  • En selvstendig og utviklende stilling
  • Utfordrende og spennende oppgaver i et fremtidsrettet fagområde
  • Dyktige medarbeidere og godt arbeidsmiljø
  • Lønn etter avtale og god pensjons- og forsikringsordning
  • Fleksibel arbeidstid
  • «Frøyapakken» til de med høyskoleutdanning

   

  Spørsmål om stillingen

  Mer informasjon om stillingen får du ved å kontakte:

  Avdelingsleder: Anita Kristiansen, e-post Anita.Kristiansen@froya.kommune.no

  Mob. 994 02 448

  Eller

  Virksomhetsleder Torny D. Sørlie, e-post TornyLillianDahlo.Sorlie@froya.kommune.no

  Mob. 974 98 711

  Frøya kommune er opptatt av mangfold, og vi oppfordrer derfor alle som er kvalifiserte til å søke hos oss, uansett alder, kjønn, funksjonshemming, nasjonal eller etnisk bakgrunn. Vi tilpasser arbeidsplassen om du har behov for det.

  Dersom søker ønsker å reservere seg fra offentlig søkerliste må dette begrunnes. Begrunnelsen vil bli vurdert i forhold til reglene i

  Offentlighetsloven. Opplysninger om søkeren kan bli offentliggjort, selv om søker har bedt om å ikke bli oppført på offentlig søkerliste. Søkeren varsles dersom ønsket om reservasjon ikke tas til følge.

  Søknadsfrist: 11-11-2021

  Merk deres søknad med Skolrekrytering.se

  Ansök online
  Drop files here browse files ...
  Captcha

  Liknande platsannonser

  Frøya kommune søker Barnevernsleder
  Rulla till toppen
  Are you sure you want to delete this file?
  /