Lektor/ Adjunkt, 2 x 100 %

Gratangen kommune
Publicerad
2023/02/06
Placering
Gratangen, Norway
Kategori
Typ av jobb

Beskrivning

Det er ledig to faste 100% stillinger som Lektor/ Adjunkt.

Gratangsbotn skole er en fådelt 1-10 skole med ca. 50 elever. Gratangsbotn skole har fokus på faglig utvikling, lærings-
og klassemiljø, trivsel og lokalmiljø.

Som lærer sørger du for et trygt, godt og inkluderende læringsmiljø. Planlegger og leder elevenes læring. Bidrar til godt
samarbeide med foreldre. Deltar og bidrar i et lærende fellesskap på skolen og samarbeider med andre faginstanser.

Arbeidsoppgaver

-Undervisning på alle trinn.
-Skole/hjem-samarbeid.
-Delta i skolens utviklingsarbeid.
-Vi søker lærere, med undervisningskompetanse for, og helst erfaring fra grunnskolen.
-Arbeidsoppgavene utføres i tråd med gjeldende instrukser for lærere, og ellers i samarbeid med
trinnets lærere og skolens ledelse.
-Undervisning i noen av basisfagene (norsk, engelsk og matematikk)
-Kontaktlæreransvar
-Bidra til elevenes faglige og sosiale utvikling
-Bidra til profesjonsfaglig utvikling sammen med kolleger
-Skape gode relasjoner til elevene
-Skape trygt og godt læringsmiljø for alle i klasserommet
-Tydelig klasseledelse
-Bidra til godt skole/hjem samarbeid
-Bidra til godt team- og fagsamarbeid

Kvalifikasjonskrav

-Krav til pedagogisk utdanning for tilsetting og undervisning følger av forskrift til Opplæringsloven kapittel 14.
-For stillingene krever skolen lærerutdanning for 1. - 7. trinn. Det ønskes faglig fordypning i basisfagene norsk, matematikk og engelsk.
-Godkjent pedagogisk utdanning som kvalifiserer til undervisning i grunnskolen.
-Gode norskkunnskaper, muntlig og skriftlig.
-Det er ønskelig med undervisningserfaring fra grunnskolen.
-God vurderingskompetanse.
-Gode IKT-ferdigheter
-Du har evnen til å samarbeide og skape gode og trygge relasjoner i klasserommet
-Fortrinnsvis med spesialpedagogisk kompetanse og erfaring.
-Gode IKT-ferdigheter.
-Erfaring fra arbeid som lærer i grunnskolen er ønskelig.
-Kontaktlæreransvar kan bli aktuelt.
-Det gjøres oppmerksom på at det vil bli krevd politiattest ved ansettelse. Politiattesten skal ikke
legges ved søknadspapirene, men fremlegges før tiltredelse.

Personlige egenskaper

-Du er en engasjert, pålitelig og faglig dyktig lærer.
-Du er løsningsorientert, fleksibel og har gode evner til samarbeid.
-Du har evne til å arbeide selvstendig.
-Du er en tydelig leder i klasserommet, med fokus på gode relasjoner mellom elever.
-Du har gode evner til å bygge tillitsrelasjoner til elever og foreldre.
-Du har ambisjoner på vegne av elevene, og evne til å tilpasse undervisningen gjennom å bruke
varierte læringsstrategier, metoder og aktiviteter.
-Du er utviklingsorientert og bidrar positivt i skolens felles lærings- og utviklingsarbeid.
-Du har godt humør.
-Personlige egenskaper blir vektlagt.
-Du har god fremstillingsevne i norsk, både skriftlig og muntlig

Vi tilbyr

-Et positivt og inkluderende kollegium.
-En utfordrende og interessant stilling med muligheter for personlig og faglig utvikling.
-Lønns- og arbeidsvilkår generelt i samsvar med gjeldende lovverk
-Pensjonsordning i Statens Pensjonskasse / kommunal landspensjonskasse (KLP).

Nærmere opplysning

-Vitnemål og attester tas med på intervju.
-Det legges vekt på personlig egnethet, skikkethet og samarbeidsevne.
-Gyldig politiattest iht. §10-9 i Opplæringsloven må fremlegges før tiltredelse.
-Søkere gjøres oppmerksom på at opplysninger om dem kan bli offentliggjort, selv om søkerne ber
om ikke å bli ført opp på offentlig søkerliste (Offentliglova § 25).

Det er ikke mulig å legge ved attester og vitnemål, disse må bringes med
til eventuelt intervju.

Søkere kan bli offentliggjort selv om det bes om unntatt offentlighet, du vil i så fall bli kontaktet av oss

Søknad sendes

Gratangen kommune benytter elektronisk rekrutteringssystem, vi ber deg derfor fylle ut søknaden elektronisk og kun søknader mottatt via vårt system vil bli vurdert.

Ansök online
Drop files here browse files ...
Captcha

Liknande platsannonser

Lektor/ Adjunkt, 2 x 100 %
Rulla till toppen
Are you sure you want to delete this file?
/